Vårt klubbhus

Da Halsen IF feiret 40 år i 1973, realiserte man planene om en ny klubbhytte. Den nye hytta fikk møtesal på 150 kvm, kontor og kjøkken, garderober og toalett – alt ble reist på dugnad. Klubbhytta har siden vært påbygd og rehabilitert flere ganger.

Underetasjen består av fem garderober, egen dommergarderobe, toalett samt vår sosiale møteplass, «Bakrommet». I overetasjen finner du sekretariat, styrerom, kiosk, kjøkken, storsalen og flere toaletter. Klubbhytta leies ikke ut. Den er daglig til nytte for klubbens ansatte, tillitsvalgte, lag og spillere.

I tillegg benyttes klubbhytta aktivt av gjestende lag og foreninger som overnatter på «Sportellet».Ta kontakt med anleggsansvarlig Tom Hetty dersom du har spørsmål eller vil booke tid på klubbhytta.