Vårt hovedstyre

 

Navn Tillitsverv Kontakt
Knut Gjertsen Leder hovedstyret@halsenif.no
Steinar Kaldhussæter Nestleder
Elin Grønlie Nilsen Kasserer regnskap@halsenif.no
Gillian Hockly Sekretær
Vegard Rove Stuen Styremedlem
Stig Thorstensen Styremedlem
Thorbjørn Andersen Styremedlem
Camilla Sleveland Lundh Leder håndballgruppa
Bent Foshaug Leder fotballgruppa
Kurt Andre Høyessen Varamedlem
Elisabeth Strøm Thoresen Varamedlem

Morten Myrsve Leder kontrollkomité
Lene Aspelund Medlem kontrollkomité
Anders Lund Varamedlem kontrollkomité