Våre æresmedlemmer

  • Alf Hansen, født 21. februar 1926
  • Hans Sjølyst, født 14. desember 1935
  • Bjørg Ringdal, født 13. desember 1938
  • Steinar Borg, født 28. mars 1939
  • Mary R. Nilsen, født 19. mars 1941