Vår historie

1919
L
1919

Det første forsøket

Halsen Ballklubb ble stiftet i 1919 som en fotballklubb. Kampene ble spilt på «Flisa», oppkalt etter et nedlagt høvleri på Steinsnes. Dårlig økonomi og spiller-avganger var årsaker til at klubben ble avviklet i 1926

1933
L
1933

Klubben blir stiftet

Halsen Ballklubb ble stiftet på nytt igjen 22. oktober i 1933, med Håkon Kruge som første formann. Den første klubbhytta med garderober ble satt opp i 1935.

1938
L
1938

Fødselsproblemer

I slutten av 30-årene gikk det nedover i divisjonene med Halsen, men interessen rundt laget holdt seg. Den gang var det ikke noen organisert damegruppe, men det var kvinnene som sørget for strømper til spillerne, og de virket som aktiv heiagjeng ved kampene.

1940-45
L
1940-45

Under krigen

Under krigen var det stillstand i idretten på Halsen. For å beholde samholdet i gruppa, ble det dannet sangkor som alternativ til fotballaktivitet som ikke var tillatt.

1945
L
1945

Krigens slutt

Etter krigen dukket problemene opp for fullt når det gjaldt området på Flisa. Eierforholdene var uklare og det var klart at man måtte se seg om etter et nytt sted.

1946
L
1946

Håndballen kommer til

Håndballgruppa ble startet i 1946, med Alf Hansen som den første formann. Hansen er i dag æresmedlem i Halsen IF. Det ble startet både herre- og damelag.

1948
L
1948

Eldres avdeling

Eldres avdeling kom med i 1948, med Ansgar Pedersen som formann. Gruppa hadde som formål å samle halsegutter over 30 år for å vedlikeholde og fremme interessen for Halsens virksomhet.

1948
L
1948

Navneskifte

I 1948 kom det forslag på generalforsamlingen om å forandre navn fra Halsen Ballklubb til Halsen Idrettsforening. Det nye navnet ble vedtatt. Halsen IFs første formann het Johnny Pedersen. Det nyopprettede hovedstyret fikk som en av sine første oppgaver å finne fram til et egnet område for et framtidig idrettsanlegg.

1950
L
1950

Tomtekjøp

Tomta i Bergeskogen ble kjøpt av Hans Berge i 1950, og kostet idrettsforeningen 18.800 kroner (75 øre pr. meter). Heimevernet hjalp til med sprengninger og mange ivrige halsefolk hjalp til for å lage fotball- og håndballbaner.

1950-55
L
1950-55

Fotballtrøbbel

I årene 1950-55 var fotballen uten bane. Seniorlaget gikk i oppløsning. Noe bedre gikk det med rekrutteringen til de yngre årganger. I midten av 1950-årene var det håndballen som holdt liv i klubben. Klubbhytta fra Flisa ble demontert og flyttet til Bergeskogen. Når den første var satt opp, ble den utvidet med kjøkken og garderobe. Dusjanlegg fantes ikke.

1958
L
1958

Damegruppa stiftes

Damegruppa ble stiftet i 1958, og første leder het Ellen Corneliussen. Allerede i starten var det 40 medlemmer som samlet seg i den gamle klubbhytta.

1958
L
1958

Skøytebane

Vinteren 1958 fikk man anlagt skøytebane, og en klarte å få til 60 isdager i Bergeskogen, og både små og store fant veien til isen. Egen skøytekomite ble organisert og det første Halsen-mesterskapet ble arrangert i 1958 med god deltakelse.

1963
L
1963

Gressbanen

1963 – året da Halsen fikk egen gressbane – markerer starten på en blomstringstid for fotballgruppa. Opprykk fra 6.divisjon til 4. divisjon fulgte påfølgende år. Fotball for de aller yngste ble det også fart i, en stilte også med puttelag.

1970
L
1970

Ishockeybane

I 1970 fikk Halsen IF Ishockeygruppe, med Petter Christiansen som første formann.Interessen skulle vare en del år. Gruppa tapte etter hvert kampen mot tåke, regnvær og overvann – og ble nedlagt.

1973
L
1973

Ny klubbhytte

Da Halsen IF feiret 40 år i 1973, realiserte man planene om en ny klubbhytte. Den nye hytta fikk møtesal på 150 kvm, kontor og kjøkken, garderober og toalett – alt ble reist på dugnad.

1975
L
1975

Bergeskogen Tidende

Bergeskogen tidende ble utgitt første gang i 1975, med Svein Andresen som redaktør. I tilegg til distribusjon blant egne medlemmer ble den utgitt gratis til alle hustander i Østre Halsen skolekrets. Avisa holdt det gående til og med 1984.

1981
L
1981

Bergslihallen

Bygging av idrettshall hadde vært i Halsens planer siden 1975, og i 1981 kunne man endelig åpne Bergslihallen.Det var leder av byggekomiteen, Hans Skalleberg, som foretok den offisielle åpningen med ordfører Arild Lund.

1985
L
1985

Byggeboom

I 1980-åra ble gressbaner og grusbaner rehabilitert. Klubbhytta ble bygd ut med nye møterom og en dobling av garderobekapasiteten (1985).

1992
L
1992

Larvik Håndballklubb

Larvik Turn og Halsen IF gikk sammen i 1992 og dannet Larvik Håndballklubb.

1997-2002
L
1997-2002

Oppgraderinger

Bergslihallen fikk nytt tribuneanlegg i 1997, nye garderober i 2001/2002 og nytt parkettgulv i 2002.

2002
L
2002

Sportellet

Sportellet ble åpnet i 2002 og har siden gjennomgått flere utvidelser.

2003
L
2003

Første kunstgressbane

Larviks første kunstgressbane åpnet på Bergeskogen i 2003. Åpningen sammenfalt med klubbens 70-årsjubileum.

2014-15
L
2014-15

Ny kunstgress, binge og beach

Ny kunstgressbane og fotballbinge ble åpnet i 2014. Et nytt beachanlegg for håndball stod klart i 2015.