Rollebeskrivelse for oppstartsansvarlig

I Halsen fotball starter vi fotballskole for 5-åringene – jenter og gutter i oktober hvert år. Oppstartsansvarlig skal ikke erstatte foreldrerollene, men være i tillegg til. Dette er viktig for Halsen, barnefotballagene i klubben er først og fremst foreldredrevet.

Oppstartsansvarlig skal fungere som klubbens forlengde arm ut til lagene slik at vi sikrer god, sportslig oppfølging, og at foreldretrenere får god opplæring og blir kjent med hvordan rutiner og føringer fungerer i klubben. Når nytt kull er i gang ønsker vi at alle nye trenere også blir med på månedlig trenerforum, for å sikre en god sportslig oppfølging.

Oppstartsansvarlig bør ha minimum ha Grasrottreneren-kompetanse, gjerne UEFA B-lisens og/eller relevant erfaring.

 • Invitasjoner deles ut i barnehager i forkant, og legges ut på klubbens hjemmesider.
 • Oppstartsansvarlig tar initiativ til å finne lagledere/trenere som er best egnet til å lede treningene i samarbeid med SU. Det jobbes aktivt for om mulig dele opp i egne treningsgrupper for gutter og jenter så tidlig som mulig. Det å ha egen trener til begge grupper er ett viktig tiltak som bidrar til aktiv rekruttering av jenter.
 • Klubben informerer om aktivitetskurs og trenerutdanning via SU. SU motiverer trenere til kurs og/eller faglige samlinger de kan/bør være med på. Barnefotballkvelden er obligatorisk for alle trenere. Delkurs 1 av C-lisens er obligatorisk for hovedtrener, og anbefales for alle trenere på trinnet.
 • Oppstartsansvarlig følger opp at klubben får inn komplett navneliste med nødvendig kontaktinformasjon for både for spillere og støtteapparat. Dette bør være på plass innen 1. desember. Denne listen følges opp i samarbeid med lagets støtteapparat i tiden fremover. Det er støtteapparatet som skal gjøre jobben.
 • Det skal være tilgjengelig aktuelle treningsøkter for gjennomføring av treninger tilpasset årskullet, inviter gjerne til erfaringsutveksling med hovedtrener fra forrige årskull i samarbeid med SU.
 • Oppstartsansvarlig bør ha et ansvar for å gjennomføre foreldremøter for de nye årskullene. Her er det naturlig at klubbens verdier, mål og retningslinjer blir presentert, samt kontingenter og annen nyttig informasjon. Det bør være deltakelse på foreldremøtet fra oppstartsansvarlig og/eller utpekt person i SU.
 • Tydeliggjøre forventinger om at trenere deltar på trenersamlinger eller relevante møter klubben arrangerer.
 • Oppfordre lagledere til å opprette lukket Facebookgruppe for laget, denne vil i mange tilfeller fungere godt som informasjonskanal i tillegg til klubbens og lagets hjemmeside, hvor man har fast informasjon om klubben, laget, trenere og treningstider. Styret /SU skal være medlemmer i gruppen som i alle grupper.
 • Det informeres om krav til godkjent Politiattest for alle i støtteapparatet rundt laget, og hvordan det søkes om en slik attest.

Tidsfrister fotballskolen

 • Kartlegging av aktuelle trenere for neste år 1.7
 • Invitasjon sendes ut fotballskolen innen 1.10
 • Foreldremøte fotballskolen med deltakelse fra oppstartsansvarlig innen 1.2
 • Opprette lagside for fotballskolen jenter og gutter 1.11
 • Politiattest for de nye trenerne sendes ut innen 1.11
 • Ferdig komplette lagslister og oversikt over nye trenere innen 1.12