Rollebeskrivelse for kvalitetsklubbansvarlig

Halsen IF Fotball er en kvalitetsklubb (ref. NFF). Til enhver tid skal klubben ha en kvalitetsklubbansvarlig som følgende hovedansvarsområder.

 1. Sikre klubbens fokus og kvaliteten på de grunnleggende oppgavene som ligger til kvalitetsklubbkonseptet.
 2. Sikre gode rutiner for oppfølging av konseptet, slik at klubben etterlever malene, planene og driver aktivitet med kvalitet.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i system med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt.
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding

Personen med rollen kvalitetsklubbansvarlig sitter i styret i Halsen fotball.

Årshjul for Kvalitetsklubbansvarlig:

 • August: Gjennomgang av nettsider og relevante dokumentet for evt oppdatering før ny sesong
 • September: Forslag til revidering fremlegges styret
 • November: Medlemmene orienteres om endringer og informeres om kvalitetsklubb generelt
 • Gjennom året: Sikre at årshjul for styret følges opp på styremøter