Rollebeskrivelse for FIKS-ansvarlig

Rollen som FIKS-ansvarlig har følgende hovedansvarsområder:

  1. Informasjon: Informere klubbens hovedstyre, sportslig leder og trenerkoordinatorer til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver. Dette er viktig slik at ledelsen kan legge dette inn i arbeidsbeskrivelser som klubben jobber etter, og dermed legge til rette for at FIKS blir en naturlig del av klubben. Forankring er også viktig for at klubben skal kunne se at FIKS faktisk gjør at klubbhverdagen blir enklere.
  2. Brukeradministrasjon: Påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige ”tilganger” til FIKS. Behovet vil variere, men klubben skal ha følgende tilganger til: a. To personer i administrasjonen med rettighet som ”Klubbadministrator” b. Alle lagledere (kontaktpersoner) som skal registrere elektroniske kamprapporter med rettighet som ”Klubbruker” c. Vestfold Fotballkrets er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt a). Brukere med rettighet som ”Klubbadministrator” er ansvarlig for å opprette brukere innunder punkt b).
  3. Brukeropplæring: Sørge for at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver. Dette gjøres i samarbeid med klubbens kretskontor. FIKS-ansvarlig 2015-2016: Majken Gulbrandsen Morten Offenberg FIKS står for Fotballens Informasjons- og Kommunikasjons System. FIKS eies av Norges Fotballforbund (NFF), og systemet holder oversikt over og administrerer all fotballaktivitet underlagt NFF. http://www.fotball.no/Kretser/vestfold/klubb/Klubbdrift/FIKS/

 

Årshjul for FIKS-ansvarlig:

  • Februar: Sjekke epost og mobil til alle kontaktpersoner for ulike lag
  • Februar: Opplæring før vinterserien av alle ledere av Gutter og Jenter 13
  • Mars: Oppdatere FIKS etter årsmøtet med nye ledere
  • Juli: Sjekke behov for oppdatering av trenere og ledere
  • Desember: Laste opp ny ledergruppe i FIKS. Gjelder Gutter og Jenter 11 (som påfølgende sesong er Gutter 12)