Rollebeskrivelse for fair play-ansvarlig

Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier, én av Halsen IF Fotballs kjerneverdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen.

 • Fair play-ansvarlig er klubbens fagansvarlige og er kontaktpunktet i forhold til andre klubber, kretsen og NFF sentralt
 • Fair play-ansvarlig har det overordnede ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair play-arbeid i alle lag i klubben.
 • Fair Play-ansvarlig har ansvar for at nødvendig Fair play- materiell og utstyr bestilles og er tilgjengelig
 • Fair Play-ansvarlig har ansvar for at Fair Play-verter får god opplæring
 • Fair Play-ansvarlig har ansvar for behandling av Fair Play rapporter
 • Fair Play-ansvarlig fremlegger saker for styret med anbefaling om videre saksbehandling
 • Fair Play-ansvarlig har ansvar for koordinering og kommunikasjon med NFF Vestfolds Fair Play utvalg
 • Fair Play-ansvarlig rapporterer til styret

 

Årshjul for Fair Play-ansvarlig:

 • November: Informere om klubbens Fair Play-regler og arbeid på trenerforum
 • Januar: Kvalitetssikre klubbens Fair Play-regler og evt foreslå revideringer
 • Mars: Påminnelse om Fair Play til alle trenere og lagledere
 • Mai: Sikre at klubbens Fair Play-regler publiseres på i alle lagenes grupper på Facebook, samt legge til rette for opplæring av Fair play-verter