Rollebeskrivelse for dommerkoordinator

Halsen IF Fotball ønsker flere aktive dommere. For å stimulere til dette har vi et spesielt ansvar for å rekruttere dommere, og sørge for at dommerne blir en del av klubbmiljøet.

Følgende skal gjøres for å rekruttere og beholde dommere:

  • Legge til rette og tilby dommerkurs til de som ønsker det, følge opp og veilede disse i kamper.
  • Ansvar for å tilby de som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
  • Ansvar for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

Rekruttering og opplæring

Spillere som fyller 13 år vil få tilbud om dommerkurs hvert år. Dette kurset kjøres i forkant av Kunstgress Cup (mars/april) deltakerne får da praktisere dømmingen under denne cupen. Disse dommerne vil også være våre klubbdommere.

Årshjul

Dommerkurs mars hvert år