Politiattester

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest – fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi det ønskes et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på internett, mens søkere 15-18 år må ha søknaden signert av foresatte. Alle trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Link til idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Hva skal klubben gjøre?
1. Klubben fyller ut skjema for å bekrefte behovet om politiattest
2. Klubben gir utfylt skjema til søkeren
3. Registrerer fremvist politiattest når du har fått den tilbake fra Politiet

Hva skal søkeren gjøre?
1. Søke her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
2.Under kategori og formål velger du “frivillige organisasjoner”
3. Last opp ferdig utfylt bekreftelse. Tips: Velg skriv ut og skriv ut som PDF, eller lagre direkte i PDF, da kan du lagre attesten ferdig utfylt og slipper å scanne dokumentet.
4. Fremvise politiattesten til den i idrettslaget som er ansvarlig

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Når du får tilsendt politiattest skal denne fremvises til:

Ansvarlig for politiattester i Halsen IF
Steinar Kaldhussæter
Epost: steinar@woodtech.no
Mobil: 404 06 521

NB! Politiet har ikke kapasitet til å fornye attester hvert 3. år. Det betyr at alle som ikke har attest søker om ny. For de som har attest, gjelder den selv om den er mer enn 3 år gammel.
Denne siden oppdateres med info når den foreligger.