Kontingent og treningsavgifter

Alle som spiller fotball eller håndball i Halsen IF er automatisk medlem av hovedforeningen. Som medlem i Halsen IF betaler du årskontingent fra året du fyller sju år samt treningsavgift til de respektive grupper du er med i.

Kontingent

Kontingenten til hovedforeningen er fastsatt til 1500,- per år.

Treningsavgift

Fotballgruppa                 Beløp

Gutter og jenter 6           900

Gutter og jenter 7           1100

Gutter og jenter 8           1200

Gutter og jenter 9           1200

Gutter og jenter 10         1200

Gutter og jenter 11         1300

Gutter og jenter 12         1300

Gutter og jenter 13         1400

Gutter og jenter 14         1400

Guttelag                          1900*

Juniorlag                         1900*

Senior                             2600* inkludert forsikring