Kontingent og treningsavgifter

Alle som spiller fotball eller håndball i Halsen IF er automatisk medlem av hovedforeningen. Som medlem i Halsen IF betaler du årskontingent fra året du fyller sju år samt treningsavgift til de respektive grupper du er med i.

Kontingent

Kontingenten til hovedforeningen er fastsatt til 1500,- per år.

Treningsavgift fotball

Årsklasse Beløp
Gutter og jenter 6 900,-
Gutter og jenter 7 1100,-
Gutter og jenter 8 1200,- 
Gutter og jenter 9 1200,- 
Gutter og jenter 10 1200,-
Gutter og jenter 11 1300,-
Gutter og jenter 12 1300,-
Gutter og jenter 13 1400,-
Gutter og jenter 14 1400,-
Guttelag* 1900,-
Juniorlag* 1900,-
Senior* 2600,-

* Inkl. forsikring