Innmelding i Halsen IF

Innmelding i Halsen IF

Når ditt barn ønsker å delta på et av håndballagene i Halsen IF må det meldes inn via Min Idrett som er en personlig portal mot Norges Idrettsforbund.

Det er svært viktig å registrere og betale for barn som deltar på trening og kamp slik at forsikringen er gyldig om uhellet skulle skje!

Innmelding i Halsen IF gjør du via Norges Idrettsforbund sine nettsider.

Bruk Ny bruker eller Logg in om du allerede har en bruker i Min Idrett

Man kan være registrert med samme bruker knyttet til medlemskap i flere klubber eller idrettslag.

Kontakt styret for eventuelle spørsmål som du ikke finner svar på under nettsiden Min Idrett.

 

Lisens

Fra det året man fyller 13 år tilkommer også en lisens til Norges Håndbalforbund.

Denne forfaller 1.September hvert år og må være betalt for å få lov til å spille kamper.

For informasjon om lisenser i sesongen 2023 – 2024 kan du lese mer på siden etil Norges Håndballforbund

Utmelding

Det er viktig at medlemmer som ikke lenger er medlem Halsen IF melder seg ut via Min Idrett.

Frem til utmelding er utført anses medlemskapet som gyldig. Halsen IF styrer etter sin medlemsmasse og alle medlemmer er pliktig til å betale det de plikter som medlem.