Informasjon om kioskvakter

Halsen IF ønsker et kiosktilbud og en trivelig ramme rundt alle fotballkamper i Bergeskogen fra medio april.

Det er de yngste lagene våre som har ansvaret for drifting av kiosken. Vaktlister settes opp av laglederne på hvert enkelt lag. Bemanningen er en felles dugnad blant foreldrene.

Vi holder kiosken åpen på alle dager med seriespill, vår og høst, fra medio april til slutten av oktober.

NB! Dersom ditt lag ikke skal spille kamp: Husk at det da er planlagt åpen kiosk. Gi derfor beskjed om alle kamper som blir endret til Tom Hetty på tlf 922 10 611