Hva skjer ved koronasmitte i et lag?

Håndballforbundet har utarbeidet egne retningslinjer for hva som skal skje hvis det blir oppdaget smitte i et lag.

A: Dersom spiller i laget har fått påvist covid-19, gjelder:

 • Hele laget skal umiddelbart i karantene. Laget kan først gjenoppta aktivitet etter karantenens utløp, eller når helsemyndighetene gir klarsignal.
 • Behovet for test av lagets øvrige spillere og støtteapparat avgjøres av aktuell helsemyndighet.
 • Klubben skal gi opplysninger til smittesporingsenheten om hvilke «eksterne» kontaktpunkter laget har hatt siste 10 dager.
 • Klubben skal orientere kampmotstandere de har møtt siste 10 dager. I tillegg skal Norges Håndballforbund (sentralt for REMA 1000-ligaen, 1.divisjon og 2.divisjon – regionalt for andre lag) orienteres. For REMA 1000-ligaen skal også Norsk Topphåndball orienteres. NHF vil varsle dommere som har hatt oppdrag i aktuelle kamper.

B: Dersom trener eller annen person i lagets støtteapparat har fått påvist covid-19, gjelder:

 • Hele laget skal i karantene inntil helsemyndighetene har vurdert om karantene er nødvendig eller ikke.
 • Dersom helsemyndighetene bestemmer at laget skal i 10 dagers karantene, inntreffer varslingsrutinene som angitt overfor.
 • Behovet for test av lagets øvrige spillere og støtteapparat avgjøres av aktuell helsemyndighet.

C: Dersom nærkontakt til spiller har fått påvist covid-19, gjelder:

 • Spilleren skal i karantene i 10 dager.

D: Dersom nærkontakt til trener eller støtteapparat har fått påvist covid-19, gjelder:

 • Trener/person i støtteapparatet skal i karantene i 10 dager.

E: Dersom spiller føler seg syk / ikke i form, gjelder: 

 • Spilleren melder forfall til trening/kamp og holder seg hjemme.
 • Spilleren kan gjenoppta sin aktivitet etter å ha vært symptomfri i 24 timer.
 • Med mindre det er overveiende sannsynlig at sykdommen skyldes covid-19, vil spillerens sykdom ikke ha innvirkning for lagets trenings-/kampprogram. Er det sannsynlighetsovervekt for at sykdommen skyldes covid-19, skal laget forholde seg til regimet beskrevet under punkt A inntil situasjonen er avklart.