Fotballens sportsplan og klubbhåndbok

En sportsplan gir Halsen IF Fotball en klar og tydelig retning i arbeidet med unge spillere. En klubbhåndbok gjør hverdagen enklere for alle.

Sportsplanen er et sportslig styringsverktøy og hjelpemiddel for alle trenere og lagledere i klubben. Med en fornuftig og grundig sportsplan vil den sportslige aktiviteten både bli enklere å administrere og mindre tilfeldig. Med en tydelig sportsplan øker vi sjansen for å bli gode på det vi vil bli gode på og unngår at de samme diskusjonene dukker opp igjen og igjen. Vi jobber sammen mot tydelige mål. Vi blir lederstyrte, ikke trenerstyrte. Vi gjør «klubben til sjef».

Klubbhåndboka er et oppslagsverk for deg som trener/lagleder i Halsen IF. Her finnes nedfelte retningslinjer som gjør at det praktiske kan løses enkelt og i tråd med klubbens rammer og forpliktelser. Samtidig skal den sikre at det er kontinuitet og forutsigbarhet i den daglige driften.

Lojalitet mot sportsplanen og klubbhåndboka er et krav vi må stille til alle trenere og ledere i Halsen IF Fotball. Ved å følge våre retningslinjer kan vi skape «en rød og grønn tråd» i vårt arbeid med unge spillere. Innholdet må derfor være kjent, riktig forstått og forankret i klubben. Både sportsplan og klubbhåndbok vil revideres årlig for til enhver tid å være oppdatert i henhold til kunnskap, erfaring og gjeldende retningslinjer.

Klikk her for å åpne sportsplan