Bergslihallen

Bergslihallen er håndballens storstue og vår arena for innendørs aktivitet.

Gjennom årenes løp har hallen blitt bygd ut og pusset opp flere ganger, senest i i 2023. Den tidligere hjemmebanen til Larvik Håndballklubb er fortsatt et imponerende anlegg med tribuner/plastseter på begge langsider.Nye elektroniske lystavler kom på plass i 2015. I foajéen er det kiosk og sosialrom med tv.