Trukket lag fra finalespill i Region Sør Cup

Halsen IF har fulgt diskusjonen rundt valget av Oslofjord Convention
Center som arena for finalene i Region Sør Cup. Vi stiller oss bak de
andre klubbene. Halsen IF er kritiske til valget av denne arenaen med
bakgrunn i den informasjonen som har kommet fram rundt eieren Brunstad
sitt syn på seksualdrift og homofili. Vi opplever at dette er i strid
med både Halsen IF og idrettens verdigrunnlag.

Vi håper regionen lytter til den massive kritikken som har kommet fra
klubbene og flytter finalene i Region Sør Cup til en annen arena.

Vi er veldig positive til innholdet i det planlagte arrangementet, men
hvis arrangementet holdes på Oslofjord Convention Center vil vi trekke
vårt J14 lag fra finalespillet i Region Sør Cup. Vi stiller
selvfølgelig til finalespill dersom arrangementet flyttes til en mer
egnet arena.

Anette Findorff
Styreleder Halsen IF Håndball