Her er fotballens sportsplan

En sportsplan gir Halsen IF Fotball en klar og tydelig retning i arbeidet med unge spillere. En klubbhåndbok gjør hverdagen enklere.

SPORTSPLANEN er et sportslig styringsverktøy og hjelpemiddel for alle trenere og lagledere i klubben. Med en fornuftig og grundig sportsplan vil den sportslige aktiviteten både bli enklere å administrere og mindre tilfeldig. Med en tydelig sportsplan øker vi sjansen for å bli gode på det vi vil bli gode på og unngår at de samme diskusjonene dukker opp igjen og igjen. Vi jobber sammen mot tydelige mål.

En sportsplan legger grunnlaget for en fornuftig og målrettet opplæring i et trygt og demokratisk klubbmiljø. Det er ikke en tilfeldig sterk trener på småguttelaget som skal bestemme retningen. Retningen bestemmer vi sammen, og sammen velger vi klubbens ledere som har ansvaret for at sportsplanen blir fulgt opp av alle. Vi blir lederstyrte, ikke trenerstyrte. Vi gjør «klubben til sjef».

Alle som lager en sportsplan bør ta utspring i den enkelte klubbs visjoner, mål og verdigrunnlag. Sportsplanen i en toppklubb ser annerledes ut enn i en breddeklubb. Samtidig må alle holde seg innenfor de nasjonale rammene fra lovverk og retningslinjer gitt av Norges idrettsforbund og Norges fotballforbund.

KLUBBHÅNDBOKA er et oppslagsverk for deg som trener/lagleder i Halsen IF. Her finnes nedfelte retningslinjer som gjør at det praktiske kan løses enkelt og i tråd med klubbens rammer og forpliktelser. Samtidig skal den sikre at det er kontinuitet og forutsigbarhet i den daglige driften.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra trenere, ledere, spillere, foreldre og andre i klubben. Sammen med sportsplanen skal den benyttes for å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for. Vi er alle klar over at en plan er lite verdt før den implementeres og praktiseres i aktivitet.

LOJALITET mot sportsplanen og klubbhåndboka er et krav vi må stille til alle trenere og ledere i Halsen IF Fotball. Ved å følge våre retningslinjer kan vi skape «en rød tråd» i vårt arbeid med unge spillere. Innholdet må derfor være kjent, riktig forstått og forankret i klubben.

Både sportsplan og klubbhåndbok vil revideres årlig for til enhver tid å være oppdatert i henhold til kunnskap, erfaring og gjeldende retningslinjer.