Håndballstyret

Håndballgruppas styre 2019

Navn Tillitsverv Telefon
Anette Findorff Styreleder 400 36 607
Jerker Kristensson Styremedlem/materialforvalter
Kjetil Hansen Styremedlem/dommerkontakt
Shaun Sjulstad Styremedlem/dommerkontakt
Morten Kulseng Styremedlem/webansvarlig
Torunn Eide Styremedlem
Ola Rosenberg Styremedlem
Katharina Eriksen Varamedlem


© 2020 Halsen Idrettsforening | Bergeskogen idrettspark | 3260 Larvik | post@halsenif.no