Halsen-fotballens koronainformasjon

Her er de nye koronavettreglene, som blant annet åpnet opp for kontakttrening i barne- og ungdomsfotballen fra 1. juni.


HVEM KAN TRENE?

 • Vi har åpnet for organiserte fotballtreninger igjen med kontakt for alle våre lag under 20 år
 • Treningstider legges om for å tilpasse oss situasjonen.
 • Alle tider skal avtales og organiseres av baneansvarlig Tom Hetty.

HVORDAN SKAL DET TRENES?

Alle skal føle seg trygge på våre treninger. Derfor skal alle økter gjennomføres etter myndighetenes retningslinjer og fotballforbundets «koronavettregler». I tillegg har vi våre egne kjøregeler for inngang og utgang på økta.


Slik gjør vi det i Halsen (sist oppdatert 2. juni):
 • Føler du deg syk, bli hjemme
 • All parkering samt avstigning/påstigning skal skje på parkeringsplassen ved Bergslihallen.
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter kan benyttes
 • Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Maks 20 spillere per gruppe.
 • Alltid minst én meters avstand så lenge vi ikke spiller fotball
 • Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen, så lenge det er innad i faste grupper
 • Unngå unødvendig nærkontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.
 • Husk gode rutiner for håndhygiene
 • Baller, kjegler og annet utstyr skal rengjøres jevnlig

Overordnede retningslinjer:

 


© 2020 Halsen Idrettsforening | Bergeskogen idrettspark | 3260 Larvik | post@halsenif.no